Przedszkole:

a) grupa młodsza OP:  https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/Evaw608EMi9LhU0QM7H4pyoBmsBxhSR78kErMMRxfLaB0A?e=L60OnV


b) zerówka: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/Eu_YRd6XSJVDkah5WsuOWWUBQ2Z9JOpcnonOgXrBu4lSpA?e=CwxIHW


c) klasa 1: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/EuBOcVISZDlBlIi6OlvNIAEB4uljV4OVN6RS-AW8oSDSsw?e=EbbACu


d) klasa 2: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/ElMGHmA1poVMn_EP6463hOkBYXlzEepcldfNTbAJ0TkURw?e=92iage


e) klasa 3: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/EkCLSFdwLgtPi1kpMcwm5YYBD-0vion5mauvfjXhX9iC6Q?e=4bP7J8


f) klasa 4: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/EkP5j0G4sw9Kk0guoxHgxGcBFuTSy_4YY48QFDQAstsEoQ?e=gx9XlQ


g) klasa 5: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/ElWwcZHO2OdFoYwagye8GLAB8eio2helCs3ZywTYyrsazg?e=gShA0V


h) klasa 6: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/EnieWpID8JFIiOTSChWcnt0BxRrtKiYWiyQ_RgfKF70dww?e=TJgo5f


i) klasa 7: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/EszJSLcz6SVDsjRsHH9WEQ4BIdAqjM-XOzTXXjYEneEPug?e=W8G8kq


j) klasa 8: https://promocjasp7zakopane-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/efranusik-schastok_sp7zakopane_pl/EiOh60gXrFtCsMjY20k6xEYBXnizxHYwFDAOJxG2UFH_uA?e=E30Bih