PROTOKÓŁ

z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem

z dnia 30 września 2019r

 

Dnia 30 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mogli oddać głos na kandydata do Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SU. 

W wyborach uprawnionych do głosowania było 82 uczniów klas I-VIII.

W głosowaniu wzięło udział 76  uczniów, co stanowi 93% ogółu uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik:

Przewodniczącym został : Szymon Gąsienica- Mracielnik  uczeń kl. VIII

Zastępcą : Zbigniew Strama  uczeń kl. VIII

Opiekunem Samorządu została pani : mgr Katarzyna Gąsienica