W poniedziałki uczniowie klas 1-3 w czasie zajęć świetlicowych wykazują się niezwykłą kreatywnością wykonując ciekawe budowle z klocków.

                                                                                                                Katarzyna Mucha