18 czerwca przedszkolacy z grup Krasnoludki i Smerfy sprawdzali swoje umiejętności sportowe podczas I Spartakiady Przedszkolnej która odbyła się pod hasłem ,,Żyję zdrowo na sportowo''. Celem wydarzenia była popularyzacja kultury fizycznej wśród najmłodszych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie zasady fair-play, a także integracja grup przedszkolnych. Dzieci wykazały się dużą sprawnością fizyczną, przestrzegały zasad zdrowej rywalizacji, wspaniale się bawiły współpracując w drużynie. Były zaangażowane podczas konkurencji. Atmosfera w czasie imprezy była wspaniała, na twarzach gościł uśmiech i zadowolenie. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a na osłodę lody.Aldona Marzec, Katarzyna Marcisz, Bożena Konstantowska