Skład Rady Rodziców:


Przewodniczący: Paweł Migiel

Zastępcy: Agnieszka Rusnak, Justyna Dąbrowska Bafia