Na zajęciach popołudniowych dzieci z oddziału przedszkolnego  oglądały filmy edukacyjne dotyczące „BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE”,  „BEZPIECZNE ZACHOWANIA”, „JAK PRZECHODZIĆ PRZEZ ULICĘ”, „DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO”. Dzieci  brały udział w pogadankach  na temat bezpieczeństwa na drodze oraz o konieczności  noszenia  na co dzień odblasków,


Tekst: Ewa Gał