Odblaskowa Szkoła - X Edycja

15 września 2019r. nasza szkoła przystąpiła do X edycji konkursu  „Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Organizatorami konkursu są:

1. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,

2. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

3. Kuratorium Oświaty w Krakowie,

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Koordynatorami tegorocznej edycji w naszej szkole będą:

Pani mgr Beata Sikora

Pani mgr Ewa Gał