Pracownicy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Drewniacka – nauczyciel matematyki

NAUCZYCIELE

mgr Anna Kukla – nauczyciel języka polskiego i wych. kl. VII

mgr Marzanna Bubka - nauczyciel przyrody, biologii i geografii

Przemysław Czech - nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, samodzielny referent

mgr Maria Łukaszczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wych. kl. III

mgr Katarzyna Mucha - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. II

mgr Beata Sikora - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wych. kl. I

mgr Krystyna Tybor - nauczyciel informatyki i matematyki

mgr Katarzyna Gąsienica - nauczyciel języka niemieckiego i katechezy

mgr Barbara Jakubowska - nauczyciel języka angielskiego i wych. kl. V i VI

mgr Kinga Kassowska - logopeda i pedagog szkolny

mgr Agnieszka Warczak - nauczyciel muzyki

mgr Marta Osadzińska - nauczyciel historii

mgr Bożena Sojka – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, plastyki i wych. kl. IV

mgr Anna Kramarz – nauczanie przedszkolne, wych. kl. 0

mgr Joanna Bryja – nauczanie przedszkolne, wych. przedszkola

mgr Agnieszka Gąsienica-Roj  - nauczyciel chemii

mgr Edyta Cięciak - Bobak - pedagog szkolny

mgr Ewa Gał - nauczanie przedszkolne, wychowanie przedszkolne

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

mgr Stanisława Chyc - Mulik - księgowa

Anna Chyc - Mulik - woźna oddziałowa

p. Helena  Majerczyk - sprzątaczka

mgr Wiktoria Majerczyk  -  referent

p. Helena Łatek - sekretarz

p. Bronisława Bierońska – woźna

p. Małgorzata Bierońska – sprzątaczka

p. Zofia Strama - woźna oddziałowa (oddział przedszkolny)