W tym roku uczniowie naszej szkoły  Dzień Dziecka spędzili na sportowo. Wszyscy bardzo chętnie brali udział w przygotowanych konkurencjach sportowych. Każdy uczeń w tym dniu otrzymał od Rady Rodziców lody. Pogoda i humory dopisały.

                                                                                                                        Katarzyna Mucha