Spotkania wychowawców z rodzicami

Dyrektor informuje, że 23 stycznia 2020 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie z rodzicami według załączonego harmonogramu:

3-4 latki: godz. 16.00

Grupa "0" - godz. 16.00

Klasa I - godz. 15.30

Klasa II - godz. 16.00 

Klasa III - godz.  17.00

Klasa IV - godz. 16.00

Klasa V - godz. 17.00

Klasa VI - godz. 17.00

Klasa VII - godz. 17.00

Klasa VIII - godz. 17.00


O godz. 16.30 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców  z dyrektorem szkoły