Tuż przed Świętem Zmarłych uczniowie klasy VII wraz z wychowawczynią Barbarą Jakubowską udali się na cmentarz na Pęksowym Brzysku.  Zadaniem dzieci było uporządkowanie grobu patrona naszej szkoły – Kornela Makuszyńskiego . Uczniowie pełni zapału zabrali się do pracy, na koniec złożyli na grobie wiązankę oraz zapalili znicze.

Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wraz z panią dyrektor Ewą Franusik-Schastok oraz panią Marią Łukaszczyk odwiedzili natomiast cmentarze na Olczy i Pardałówce, gdzie złożyli wiązanki na grobach pracowników naszej szkoły.   

Barbara  Jakubowska