Komunikat dla rodziców / opiekunów prawnych

 

W związku z powrotem uczniów do szkoły na zajęcia stacjonarne, oraz konsultacje informuję o obowiązkach Państwa rodziców / opiekunów  względem swojego dziecka:

1.     Należy się zapoznać z procedurami umieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

2.     Podczas pierwszego kontaktu w szkole należy oddać wypełnioną Ankietę dla rodziców / opiekunów prawnych , oraz Zgodę rodziców / opiekunów prawnych.
        Dokumenty są do pobrania na stronie szkoły. 

3.     Przed wyjściem do szkoły należy zmierzyć dziecku temperaturę ciała.

4.     Do szkoły można przyprowadzać dziecko zdrowe.

5.     Podczas drogi do szkoły dziecko jest zabezpieczone: w maseczce, odizolowane od innych osób na odpowiednią odległość ( ok. 1,5 m)

6.     Należy doprowadzić dziecko do głównego wejścia do szkoły – dalej wchodzi samo.

7.     Należy przygotować dziecku drugie śniadanie.

8.     Każdego dnia trzeba sprawdzić, czy w tornistrze znajdują się tylko rzeczy potrzebne do zajęć w szkole.

9.     W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, po zawiadomieniu przez pracownika szkoły – należy dziecko niezwłocznie odebrać z placówki.


Procedury obowiązujące od  25 maja 2020 r. podczas organizacji zajęć stacjonarnych dla klas I-III


Procedury obowiązujące od 18. 05 podczas zajęć rewalidacji indywidualnej oraz od  25 maja 2020 r. podczas organizacji konsultacji dla uczniów.


Załączniki do wypełnienia przez rodziców:

Ankieta

Zgoda rodziców