W ramach realizacji III modułu Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Czytam z Klasą” uczniowie klasy III w trakcie trwania nauczania zdalnego dokonali wyboru jednego utworu Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima i nauczyli się go na pamięć. Przygotowali metryczkę książki. Narysowali  ilustrację, oraz  nagrali krótki filmik z własną recytacją. Przygotowali informację o autorach wybranych książek. Wspólnie wykonaliśmy gazetkę zachęcającą do ich czytania. Moduł został zakończony.  Podsumowanie przedstawia gazetka na  Padlecie

https://padlet.com/bszakopane/yy20zgyj2wz2?fbclid=IwAR3E__oHPXgw7RIGmndrvRaYg2h7FhskzNGC8frsbPwR9rutiYaoylwVCh8

Beata Sikora