Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

w  Zakopanem  ogłasza rekrutację dzieci do Oddziałów Przedszkolnych

na rok szkolny 2021/2022.

 

Wnioski są dostępne na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

Termin składania wniosków

          od 01 do 19 marca 2021r. w godzinach pracy sekretariatu.

   

 Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych zostanie ogłoszona

 26 marca 2021r. 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

będą zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka

do dnia 09 kwietnia 2021r.