Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania jeśli jest taka potrzeba z pomocy proponowanej przez ośrodek w Białym Dunajcu.