W piątek 30 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu udali się na Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Odwiedzili grób patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego oraz jego małżonki Janiny Makuszyńskiej. W imieniu całej społeczności naszej szkoły złożyli wiązankę i zapalili znicz. Ponadto uprzątnęli kilka starych i zaniedbanych grobów.