Konto Rady Rodziców

Szanowni Państwo

Informujemy, że można dokonywać wpłat na tzw. " Radę Rodziców" na konto bankowe, nr:

35 1090 2590 0000 0001 4452 3256

wszystkie wpłaty należy opisać podając  imię i nazwisko dziecka, klasę.

Można również dokonywać innych wpłat, za co będziemy bardzo wdzięczni, bowiem wszystkie pieniądze w różnej formie trafiają do naszych dzieci. 

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!