WIELKANOCNA KARTKA



     REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Cele konkursu:

    • pielęgnowanie tradycji związanych ze ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI,

    • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych;

    • pobudzenie wyobraźni;

    • popularyzacja twórczości dzieci;

 

 Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 - 8. Na  konkurs należy wykonać kartkę świąteczną. Może to być praca wykonana z różnych materiałów, kompozycja płaska. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę. Prace należy składać w sali 1 u pani Katarzyny Muchy do 31 marca 2021r.  Praca powinna być  opisana: imię i nazwisko oraz klasa na osobnej kartce.

 

Kryteria oceny:

    • samodzielność wykonania pracy, staranność, pomysłowość, wrażenie artystyczne.


                          SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

 

                                                                                                                  Katarzyna Mucha