Z okazji 100 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, oddając hołd naszemu Wielkiemu Polakowi - uczniowie klasy drugiej z Rodzicami i wychowawczynią Maria Łukaszczyk przygotowali krótką prezentację.Uczennica klasy VI wprowadziła nas w ten wyjątkowy nastrój ,a drugoklasiści wierszem rozświetlili biografię Jana Pawła II.


Rodzice i Dziadkowie z dziećmi zaśpiewali znaną pieśń "Barkę" jako podziękowanie dla Tego , który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co piękne i dobre.