Mamo! Chodź z nami! Damy Ci - łąkę.
Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem.
Do wąchania, słuchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
nawet gdy się kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się do siebie,
zawsze, jak dziś, jak teraz!
                    /Barbara Lewandowska/

Uczniowie klasy 2 przygotowali dla swoich mam wiersze, piosenki i samodzielnie wykonali kwiaty, które wręczyli swoim MAMOM 26 maja.

                                                                                                         Katarzyna Mucha