Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zakopanem informuje, że rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego punktu przedszkolnego, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny, powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do punktu przedszkolnego zostają przyjęte na podstawie deklaracji. Brak złożonej deklaracji oznacza rezygnację a złożenie jej po terminie ponowny udział dziecka w rekrutacji. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Zakopane przyjmowanie deklaracji o kontynuacji  wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 15.02. do 26.02.2021r. w godzinach pracy sekretariatu.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.