W dniu 11.10.19 r. do naszego Przedszkola przyszła babcia Ady, która przeczytała nam bajkę pt. „ O myszce i mądrej wierzbie”.. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały bajki, a także oglądały kolorowe ilustracje”. Głośne czytanie dziecku już od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie, kształtuje nawyk czytania przez całe życie. Wspólne czytanie z dzieckiem chroni przed uzależnieniem od telewizji, buduje więź między dorosłym i dzieckiem.

Ewa Gał