Konkurs matematyczny

           „MAŁY MISTRZ MATEMATYKI”

             dla uczniów klas 1-3- wyniki    

 

   

Dnia 12 i 15 marca 2021 r. odbył się Konkurs matematyczny, w którym wzięło udział 25 uczniów z klas 1-3 .Celem konkursu było promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi. Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki matematyki. Zadania konkursowe zostały skonstruowane w oparciu o zakres treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  w programach  nauczania dla klas pierwszych oraz drugich i trzecich. MAŁYM MISTRZEM MATEMATYKI W KAŻDEJ KLASIE został uczeń, który uzyskał maksymalną liczbę punktów.

 SZKOLNY KONKURSU MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

 „MAŁY MISTRZ MATEMATYKI 2021”

Mistrzem MATEMATYKI w klasie 1 został:

Alan Stachoń

Wicemistrzyniami zostały:

Ada Siemieniec i Justyna Kozieł


Mistrzami MATEMATYKI w klasie 2 zostali:

Lena Kuźma i Jakub Zubek

Wicemistrzem został:

Klemens Chyc- Mulik


Mistrzem MATEMATYKI w klasie 3 został:

Szymon Farej

Wicemistrzem został:

Jan Słodyczka

                                                   Gratuluję

                                                                                   ORGANIZATOR KONKURSU

                                                                                          KATARZYNA MUCHA