Ulti Clocks content
Home

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zakopanem

Dzień Sybiraka w 2017 r.

        Dnia 15 - ego września 2017 roku poczet sztandarowy naszej szkoły i uczniowie klasy siódmej już kolejny raz uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Sybiraka. Uroczystość miała miejsce, jak zawsze, w Starym Kościółku na Pęksowym Brzyzku. Przed Mszą Św. wysłuchaliśmy programu słowno - muzycznego przygotowanego przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, po Mszy Św. złożono kwiaty na symbolicznym grobie Sybiraków na Starym Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.

Galeria zdjęć

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła pani dyrektor Dorota Drewniacka powitaniem  uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły  oraz rodziców. Uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie, w którym nie zabrakło wspomnienia tych, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej Polsce. Uczennica Monika Obrochta życzyła miłym koleżankom i kolegom chłonności umysłów, łatwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nauki w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku. W imieniu społeczności szkolnej pani dyrektor wręczyła uczniom klasy 1 oraz wychowawczyni pani Beacie Sikorze „rożki obfitości”.

Galeria zdjęć

 

Wycieczka kl. I - III SP do Muzeum Tatrzańskiego w 2017 r.

          Dnia 2 czerwca 2017 roku uczniowie kl. I – III SP odwiedzili Muzeum Tatrzańskie. Z wielkim zainteresowaniem przyglądali się narzędziom gospodarczym, strojom oraz wyposażeniu izb mieszkalnych pochodzącym z dawnych czasów. Zobaczyli również spreparowane okazy zwierząt żyjących w górach.

Galeria zdjęć

 

V Ogólnopolski Przegląd Musztr Klas Mundurowych.

        W dniach 1 - 2 czerwca 2017 roku w Zakopanem odbył się V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Po zeszłorocznej widowiskowej i udanej edycji, wydarzenie to po raz drugi zagościło pod Giewontem.

Najlepsze drużyny z całej Polski, które wygrały eliminacje wojewódzkie, zaprezentowały swoje umiejętności w samym centrum miasta na Placu Niepodległości. Przegląd uświetnił także koncert orkiestry wojskowej.

Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnie z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Jego celem jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, a także integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia uczniów oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Drużyny oceniane są przez jury za program obowiązkowy i dowolny oraz wykonanie pieśni marszowych, a ich prezentacje są bardzo widowiskowe i chętnie oglądane przez publiczność. Równie duże zainteresowanie wzbudzają towarzyszące im przemarsze przez miasto, złożenie meldunków i defilada. W tym roku program wzbogacił także pokaz musztry pododdziału Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzański. Całą Szkołą mogliśmy oglądać pokazy Klas Mundurowych.

Galeria zdjęć

 

Ważna informacja na temat X Festynu Rodzinnego!!!

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Jan Paweł II

        W czasie X Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 7 w dniu 9 czerwca odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na białaczkę ucznia Gimnazjum nr 3 w Zakopanem na Olczy.

Prosimy o okazanie hojności.

Dziękujemy!

 

Zaproszenie na uroczystość zakończenia obchodów 25-lecia nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru

 

Ogłoszenie o otwarciu placu zabaw i boiska szkolnego.

Od 1 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 r. boisko szkolne i plac zabaw czynne codziennie codziennie od 10:00 do 20:00. Prosimy przed wejściem na obiekty o zapoznanie się z regulaminem korzystania z nich.

Przypominamy o zakazie palenia i picia alkoholu na całym terenie szkoły i używania wulgaryzmów!!!

 

Wakacje w mieście

Podobnie jak w zeszłym roku, zapraszamy rodziców (opiekunów) do zapisania dzieci na zajęcia, które odbywać się będą w ramach programu Wakacji w Mieście organizowanego przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Program zajęć:

- Artystyczne poniedziałki

- Doświadczalne wtorki

- Turystyczne środy

- Sportowe czwartki

- Językowe piątki

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat i odbywać się będą w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35 a, w dniach od 3 lipca do dnia 25 sierpnia 2017, w godzinach od 9.00 do 15.00.

W tym roku zapisy na zajęcia rozpoczną się wcześniej niż w roku poprzednim. Składanie kart zgłoszeniowych będzie możliwe już od dnia 15 maja 2017 r. i potrwa do dnia 2 czerwca 2017 r. (lub do wyczerpania liczby wolnych miejsc). Ilość przewidzianych miejsc wynosi 105 (łącznie 7 grup w tygodniu).

Rodziców (opiekunów), którzy będą chcieli zapisać swoje dziecko (dzieci) na zajęcia Wakacje w Mieście prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 r. do pokoju nr 126 w Zakopiańskim Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a. Każda karta zgłoszenia wymaga wcześniejszego potwierdzenia jej w szkole do której uczęszcza dziecko. Zgłoszenia wraz z wypełnionymi kartami będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

Udział w organizowanym w naszym mieście po raz drugi programie Wakacje w Mieście jest nieodpłatny i finansowany przez Miasto Zakopane. Rodzice ponoszą jedynie koszty obiadów oraz opłatę tytułem składki na ubezpieczenie dziecka w czasie zajęć. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach jest złożenie karty kwalifikacyjnej wraz z pieczątką szkoły do której uczęszcza dziecko oraz opłacenie z góry przez rodzica (opiekuna) kosztów obiadów za wszystkie dni zajęć na które dziecko zostało zgłoszone. Termin zapłaty za obiady upływa w dniu 23 czerwca 2017 r. Opłata za obiady będzie przyjmowana w sekretariacie Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 18 20 127 86.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach 2017.docx

 
 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu "Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego pomagają potrzebującym" w 2017 r.

        Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie został rozstrzygnięty. Z wynikami można zapoznać się na stronie organizatora.